PROJEKTU IZSTRĀDE

FONDU PROJEKTU IZSTRĀDE AR AUGSTU REALIZĀCIJAS PROCENTU – 91.3 %

 

Galvenie fondi ar kuriem strādājam:

 • ESF Eiropas Sociālais Fonds
 • ERAF Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds
 • ELFLA Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku attīstībai
 • KF Kohēzijas fonds
 • Norway Grants Norvēģijas finanšu instruments

 

Piedāvājam izstrādāt kvalitatīvus projektus:

 • projekta pieteikuma anketas aizpildīšana
 • programmas kritēriju analīze un izvērtēšana
 • finanšu daļa
 • iepirkumi
 • iepirkumu procedūras
 • pavaddokumentu sagatavošana

 

Nodrošinām palīdzību projekta ieviešanā un realizācijā

Orientējamies uz kvalitatīvu projekta ieviešanu, pilnu apmaksu ņemot pēc veiksmīgas projekta ieviešanas

 

Liela pieredze dažādu projektu izstrādē

Izstrādātie projekti: 23

Kopējais saņemtais līdzfinansējums: 7,4 milj. Eiro

 

Pieredze, dažādu projektu izstrādē un vadībā:

 • Sagatavoti un realizēti vairāki uzņēmējdarbības attīstības un veicināšanas projekti.
 • Dokumentu sagatavošana Altum Starta programmām.
 • Sekmīga dalība un darbība uzņēmuma L-Ekspresis ‘’Vagonu depo modernizācijas’’ projekta realizācijā, kas ir viens no apjomīgākajiem Eiropas fondu projektiem Latvijā ar kopējām projekta izmaksām 11,6 milj. Eiro apmērā.
 • Sekmīga dalība novadu izsludinātajos projektu konkursos,
 • Sagatavoti un realizēti LEADER programmas projekti,
 • Sagatavoti un veiksmīgi realizēti Tūrisma aktivitāšu veicināšanas projekti LAD(Lauku atbalsta dienestā)

Sazinieties pa telefonu -> 26596187 (Kaspars)